top of page
Image by Anna Hecker

Sakrament Małżeństwa

​Formalności

1. Termin ślubu trzeba zarezerwować w kancelarii parafialnej, najlepiej

z dużym wyprzedzeniem. Zwyczajnym miejscem zawierania

małżeństwa jest parafia zarówno narzeczonej, jak i narzeczonego.

2. Należy zaplanować udział w kursie przedmałżeńskim, który może potrwać kilka tygodni (patrz niżej).

3. Na sześć miesięcy (nie więcej) przed ślubem należy udać się do urzędu stanu cywilnego i pobrać zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

Ten dokument jest ważny przez trzy miesiące.

4. Narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej (w parafii ślubu), mając ze sobą:
– dokumenty z USC,
– świadectwa chrztu i bierzmowania (jeśli chrzest był udzielany w innej parafii),
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego (lub że ten kurs trwa).


Następuje spisanie tzw. protokołu przedmałżeńskiego i wpisanie narzeczonych do księgi zapowiedzi przedślubnych. Te zapowiedzi zostaną podane do publicznej wiadomości w najbliższe dwie niedziele. Ksiądz wydaje także prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii drugiego z narzeczonych.

5. W odpowiednim czasie narzeczeni dwa razy przystępują do spowiedzi (zazwyczaj: po zgłoszeniu zapowiedzi i w ostatnich dniach przed ślubem). Należy na początku powiedzieć spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna, a po spowiedzi poprosić

o podpis.

6. Po wygłoszeniu zapowiedzi oraz  odebraniu stosownego zaświadczenia z drugiej parafii narzeczeni ponownie przychodzą do kancelarii na około dwa tygodnie przed ślubem. Następuje spisanie aktu małżeństwa. Trzeba wtedy znać dane świadków (nazwisko, wiek, dokładny adres).

7. Narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii

na 15 minutprzed rozpoczęciem Mszy ślubnej, aby podpisać dokumenty

kościelne i cywilne.

8. W ciągu kolejnych pięciu dni parafia ślubu powiadamia USC o zawartym małżeństwie, które wtedy uzyskuje skutki cywilno-prawne. Wysyła także zawiadomienie o zawartym małżeństwie do parafii chrztu narzeczonych, aby dokonać adnotacji w aktach chrztu.

bottom of page