top of page
Image by Marek Studzinski

Pogrzeb

ZGŁOSZENIE POGRZEBU 

W celu załatwienia formalności związanych z pogrzebem zgłaszamy się do kancelarii parafialnej, gdzie należy przynieść akt zgonu, kartkę od zarządcy cmentarza z wyznaczoną datą i godziną Liturgii pogrzebowej na terenie cmentarza, ewentualnie także zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego wiatyku.  

 

 

Jeśli zmarły mieszkał poza naszą parafią należy skontaktować się

z proboszczem parafii, do której należał zmarły i uzyskać pozwolenie

na pogrzeb w innej parafii. 

 

W celu uzyskaniem pozwolenia na pogrzeb naszego parafianina/parafianki poza naszą parafią należy zgłosić się do kancelarii parafialnej. 

 

Poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej sprawy związane

z pogrzebem można załatwić, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym: tel. 42 654 59 99 

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu pogrzebu: 

Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, 

Kartka od zarządcy cmentarza, gdzie będzie odprawiony pogrzeb

i złożone ciało osoby zmarłej 

bottom of page