top of page
Image by Isaac Quesada

Sakrament Chrztu Świętego

W naszej Parafii Sakrament Chrztu jest udzielany w każdą

I i III Niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 11:00 

 

FORMALNOŚCI 

1. Jedno z rodziców dziecka przychodzi do kancelarii parafialnej minimum miesiąc przed wybranym terminem chrztu. Należy mieć ze sobą odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz znać dane rodziców chrzestnych (wiek i adres zamieszkania). W kancelarii ksiądz spisuje akt chrztu. Otrzymujemy też kartki do spowiedzi dla rodziców i chrzestnych. 

2.Rodzice dziecka powinni mieć ślub kościelny. Jeśli jest inaczej,

są zobowiązani do wybrania najlepszych rodziców chrzestnych; 

3. Sakrament chrztu, tak jak i inne sakramenty, przyjmuje się zasadniczo we własnej parafii – w miejscu zamieszkania. Jeżeli rodzice z ważnych powodów chcą ochrzcić dziecko w innej parafii, muszą się postarać o zgodę z parafii zamieszkania. 

4. W dniu chrztu rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii ok. 20 min. przed rozpoczęciem Mszy świętej, aby podpisać akt chrztu. Przynoszą ze sobą kartki podpisane przez księdza przy spowiedzi. Najpóźniej w tym czasie chrzestni powinni dostarczyć także zaświadczenia ze swoich parafii,

że mogą pełnić tę funkcję. 

5. Do obrzędów sakramentu należy przygotować symboliczną białą szatkę oraz świecę. 

 

CHRZESTNI 

Chrzestni mają obowiązek pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. 

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872) 

Do godności chrzestnego/chrzestnej może być dopuszczona osoba wyznania katolickiego, która: 


– przyjęła już chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, 
– ma co najmniej 16 lat, 
– prowadzi życie zgodne z zasadami chrześcijańskiej wiary, a w szczególności korzysta
z  sakramentów świętych.

(por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874) 

Należy więc z roztropnością wybierać osoby, które poprosimy o pełnienie tej roli

 i nie prosić o to osób „niepraktykujących”, ale takie, które będą dla dziecka wzorem życia zgodnego z wiarą. Natomiast ci, którzy zostali poproszeni, a wiedzą, że nie spełniają wyżej wymienionych warunków, powinni z szacunkiem odmówić. 

Jeśli chrzestni mieszkają w innej parafii niż jest udzielany chrzest, powinni poprosić w swojej parafii o zaświadczenie,

że mogą pełnićtę funkcję. 

bottom of page